Política de privadesa

POLÍTICA DE PRIVACITAT.

L'objectiu d'aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització mitjançant la pàgina web i que afectin les seves dades personals de conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016.

 

1. IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE.

L'organització OXIDS BARCELONA SCP, domiciliada al C/ DE TORDERA NÚM. 22 (8012 BARCELONA) BARCELONA, amb N.I.F. J66216078, telèfon de contacte: 931251970 i correu electrònic annabenach@oxids.net.

 

2. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS.


USUARIS/NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.
Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a:

- Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web.
- Entendre el comportament del navegant dins de la web per tal de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
- Complir les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
- Per protegir i exercir els nostres drets o respondre davant de reclamacions de qualsevol índole.
- Si escau, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat., i/o notícies o butlletins relacionats amb el nostre sector. Gestionar i enviar-li el pressupost sol·licitat.
- Gestionar, administrar, supervisar la seva activitat al bloc/fòrum incorporat.


3. BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT.


USUARIS/NAVEGANTS A LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.
- Al consentiment que ens has prestat per tractar les teves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les vostres dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les vostres dades amb les finalitats esmentades.
- Per complir les obligacions legals que se'ns apliquen. En aquest cas, linteressat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.
- En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l'interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts a l'apartat vuitens de la present política.

 

4. TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.


Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir les finalitats per a les quals van ser recopilades inicialment.

Una vegada que les dades deixin de ser necessàries per al tractament en qüestió, aquestes es mantindran degudament bloquejades per, si escau, posar-les a disposició de les administracions i organismes públics competents, jutges i tribunals o el ministeri fiscal, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació previstos legalment.

Període de bloqueig de les dades:

EL CODI CIVIL. Entre 5 o 15 anys segons el cas, atenent al que disposa l'article 1964.2 del cos legal esmentat.
EL CODI DEL COMERÇ. Durant 6 anys, atenent a disposat a larticle 30 del cos legal esmentat. S'aplica respecte de la informació mercantil relacionada amb (factures emeses i rebudes, tiquets, factures rectificatives, documents bancaris, etc.).
LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA. Durant 4 anys atenent a disposat als articles 66 a 70 del cos legal esmentat. S'aplica a la informació relacionada amb les obligacions fiscals.
LLEI 10/2010, DE 28 D'ABRIL, DE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I DEL FINANÇAMENT DEL TERRORISME. Durant 10 anys atenent al que disposa 25 de la llei.

 

5. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS.
La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

 

6.

Durant el període de durada del tractament de les vostres dades personals, organització podrà cedir les vostres dades als destinataris següents:

Jutges i Tribunals.
Forces i cossos de seguretat de l'Estat.
Altres autoritats o organismes públics competents quan el responsable tingui l'obligació legal de facilitar les dades personals.

 

7. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.
L'organització no realitza cap Transferència Internacional de Dades.

 

8.

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d'accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-s'hi, sol·licitar-ne la portabilitat (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i si escau, quan escaigui, si no és objecte d'una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l'elaboració de perfils.

Per fer-ho, podreu utilitzar els formularis habilitats per l'organització, o bé dirigir un escrit a l'adreça postal o correu electrònic indicats més amunt. En qualsevol cas, la vostra sol·licitud s'haurà d'acompanyar d'una fotocòpia del vostre D.N.I. o document equivalent, amb la finalitat dacreditar la seva identitat.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es.

En compliment del que disposa l'article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si no voleu rebre més informació sobre els nostres serveis, podeu donar-vos de baixa enviant un correu electrònic a l'adreça annabenach @oxids.net, amb assumpte “BAIXES” o bé fent clic a l'apartat del correu *per donar-se de baixa*. [***NOTA. Segons criteri del client i canal establert]. ELIMINAR AQUEST COMENTARI

 

9. VERACITAT DE LES DADES.
L'interessat garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i es troben actualitzades; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a aquest efecte i indicats al punt u de la present política. Serà responsable de qualsevol dany o perjudici, tant directe com indirecte, que poguera ocasionar com a conseqüència de l'incompliment de la present obligació.

En cas que l'usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint l'organització de qualsevol responsabilitat derivada per la manca de compliment de la present obligació .

 

10. XARXES SOCIALS
Les Xarxes Socials formen part del dia a dia de molts usuaris d'Internet, i per a ells l'Entitat ha creat diferents perfils en algunes.

Tots els usuaris que visiten la nostra pàgina web tenen loportunitat dunir-se a les nostres xarxes socials o grups.

No obstant això, heu de tenir en compte que, llevat que us sol·licitem les vostres dades directament (per exemple, mitjançant accions de màrqueting, concursos, promocions, o qualsevol altra forma vàlida), les vostres dades pertanyeran a la Xarxa Social corresponent, per la qual cosa us recomanem que llegiu detingudament les vostres condicions d'ús i polítiques de privadesa, així com, s'asseguri de configurar les vostres preferències quant al tractament de les dades.

 

11. MODIFICACIONS/ ACTUALITZACIÓAquesta política de privadesa pot veure's modificada/actualitzada en funció de les exigències legals establertes o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o canvis al nostre lloc web.

Per aquesta raó, aconsellem als usuaris que visitin periòdicament la nostra política de privadesa.

Si teniu dubtes sobre aquesta política, podeu contactar amb OXIDS BARCELONA SCP a través del següent correu electrònic: annabenach@oxids.net